سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 515


راهنما
دعوت دوستان

سوال 515 | ۰۳ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر کدام است؟ 
 

پاسخ

  

2

                  
 

برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 1 با 0:0:42
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 4 با 0:0:49
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:52
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 6 با 0:0:53
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه