سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 516


راهنما
دعوت دوستان

سوال 516 | ۰۴ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  به ازای  چه قدر است؟ 
 

پاسخ

  

4


 

برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 1 با 0:0:42
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 2 با 0:0:49
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:52
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه