سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 517


راهنما
دعوت دوستان

سوال 517 | ۰۵ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی  حاصل  چه قدر است؟
 

پاسخ

  

24

 
 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:20
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:21
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 3 با 0:0:51
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه