سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 521


راهنما
دعوت دوستان

سوال 521 | ۰۹ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


  چند عدد اول داریم که مجموع ارقام آن 12 شود؟

پاسخ

  

0

 چون اگر مجموع ارقام عددی 12 شود، حتماً بر 3 بخش‌پذیر است.

برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 1 با 0:0:21
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:24
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:26
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:47
20 بار نفر اول
164 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 5 با 0:0:52
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه