سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 518


راهنما
دعوت دوستان

سوال 518 | ۰۶ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی بین جملات رابطه‌ی  برقرار است. حاصل   کدام است؟
 

پاسخ

  

7

همه‌ی جملات را برحسب  بنویسیم:
پس جواب 7 است.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:42
56 بار نفر اول
82 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:13
72 بار نفر اول
198 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 7 با 0:1:14
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه