سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 91


راهنما
دعوت دوستان

سوال 91 | ۰۶ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد طبیعی مانند n وجود دارد که حاصل  عدد طبیعی باشد؟   

پاسخ

  

5

                                                                                        
حالا عبارت بالا در صورتی طبیعی خواهد بود که 36 بر  بخش‌پذیر باشد، بنابراین  باید یکی از عددهای 1، 2، 3، 4، 6، 9، 12، 18 یا 36 باشد و چون  یک عدد طبیعی است، بنابراین  نمی‌تواند 1، 2، 3 و 4 باشد، پس 5 عدد می‌تواند جای  باشند.

بنابراین 5 عدد قابل قبول به دست می‌آید. (در 4 حالت دیگر،  عدد طبیعی نیست)

برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 1 با 0:0:39
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:41
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:41
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 4 با 0:0:44
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 5 با 0:0:44
9 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 6 با 0:0:45
2 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 7 با 0:0:48
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 8 با 0:0:48
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه