سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 91 | ۰۶ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد طبیعی مانند n وجود دارد که حاصل  عدد طبیعی باشد؟   

پاسخ

  

5

                                                                                        
حالا عبارت بالا در صورتی طبیعی خواهد بود که 36 بر  بخش‌پذیر باشد، بنابراین  باید یکی از عددهای 1، 2، 3، 4، 6، 9، 12، 18 یا 36 باشد و چون  یک عدد طبیعی است، بنابراین  نمی‌تواند 1، 2، 3 و 4 باشد، پس 5 عدد می‌تواند جای  باشند.

بنابراین 5 عدد قابل قبول به دست می‌آید. (در 4 حالت دیگر،  عدد طبیعی نیست)

برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر اول (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر دوم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر سوم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر چهارم (با 0:0:44)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر پنجم (با 0:0:44)
7 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه