سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 522


راهنما
دعوت دوستان

سوال 522 | ۱۰ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی . جمله‌ی اول کدام است؟
 

پاسخ

  

4

برحسب  بنویسیم:                                            

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:20
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:34
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 3 با 0:0:43
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 5 با 0:0:52
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 6 با 0:0:56
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه