سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 523


راهنما
دعوت دوستان

سوال 523 | ۱۱ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی با قدرنسبت 2، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

32

برحسب  داریم:                                                                

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:53
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:53
7 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 4 با 0:0:53
7 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه