سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 524


راهنما
دعوت دوستان

سوال 524 | ۱۲ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با هندسه تحلیلی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


خط گذرنده از نقطه و عمود بر خط به معادله، محورها را با کدام عرض قطع می کند؟
 

پاسخ

  

-5

می دانیم که اگر دو خط با شیب های و بر هم عمود باشند، آنگاه:

 
 
خط مورد نظر ما با شیب بر خط عمود است، پس:

 
پس خط مورد نظر که از نقطه می گذرد، دارای شیب 2 است.


برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 1 با 0:0:47
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:48
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 4 با 0:0:54
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه