سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 527


راهنما
دعوت دوستان

سوال 527 | ۱۵ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم حد و فرآیندهای حدی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع در دارای حد باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

1

شرط آن که تابع در دارای حد باشد، آن است که

 

برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 1 با 0:0:42
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:51
3 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:0:52
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه