سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 528


راهنما
دعوت دوستان

سوال 528 | ۱۶ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام است؟
 

پاسخ

  

0


 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:38
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:42
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:43
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 4 با 0:0:43
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه