سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 529


راهنما
دعوت دوستان

سوال 529 | ۱۷ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

-1


 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:30
55 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 2 با 0:0:48
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:50
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:50
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه