سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 530


راهنما
دعوت دوستان

سوال 530 | ۱۸ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


تابع در چند نقطه حد ندارد؟
 

پاسخ

  

0

ابتدا تابع را ساده تر می کنیم:

 
 
 
عبارت داخل براکت، تنها به ازای به عدد صحیح تبدیل می شود. بنابراین این تابع در تمام نقاط به جز حد دارد. حال وجود حد را در نیز بررسی می کنیم:
وقتی یا، آن گاه، پس:

 
 
 
 
پس این تابع در نیز دارای حد است. لذا در هیچ نقطه ای فاقد حد نیست.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 2 با 0:0:48
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه