سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 532


راهنما
دعوت دوستان

سوال 532 | ۲۰ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


65 – تعداد جایگشت‌های 4 حرفی از حروف کلمه‌ی SALAMAT که دو حرف آن A باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

72

وجود 2 حرف A قطعی است. پس برای کلمه‌ی 4 حرفی 2 حرف دیگر لازم داریم که آن ها را از بین بقیه‌ی حروف، به جز A یعنی T، M، L و S انتخاب می‌کنیم:
 
حالا 4 حرف داریم که دوتای آن ها (دو تا A) تکراری است و جایگشت 4 حرف دارای 2 حرف تکراری به صورت زیر محاسبه می‌شود:
پس کل جایگشت ها بنا به اصل ضرب برابر است با:

برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه