سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 535


راهنما
دعوت دوستان

سوال 535 | ۲۳ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگرباشد، عدد  کدام است؟   
 

پاسخ

  

24

با توجه به این که است، داریم:
  
حال از طرفین معادله، عبارت را ساده می‌کنیم. بنابراین داریم:
 

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 1 با 0:0:46
8 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 2 با 0:0:46
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 3 با 0:0:53
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 4 با 0:0:55
9 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه