سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 536


راهنما
دعوت دوستان

سوال 536 | ۲۴ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در دنباله ی کمترین جمله چه مقداری دارد؟

پاسخ

  

-3

از جمله ی چهارم به بعد، مقادیر مثبت هستند؛ پس کم ترین جمله در بین جمله ی اولی است:


برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 1 با 0:0:41
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:49
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 5 با 0:0:51
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 7 با 0:0:52
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 8 با 0:0:53
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 9 با 0:0:57
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه