سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 536


راهنما
دعوت دوستان

سوال 536 | ۲۴ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:1:5

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع دو عدد طبیعی برابر 77 است. عدد اول را در 8 و عدد دوم را در 6 ضرب می‌کنیم. اگر حاصل‌ این دو با هم برابر باشد، عدد بزرگ‌تر کدام است؟     

پاسخ

  

44برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:27
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:44
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 3 با 0:1:30
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 4 با 0:1:42
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:1:44
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 6 با 0:1:53
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه