سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 537


راهنما
دعوت دوستان

سوال 537 | ۲۵ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:54

میانگین زمان پاسخ دهی


در هر کدام از مزرعه‌های خانواده‌های قدیانی و قلیخانی، 9 حیوان وجود دارد. مزرعه‌ی قدیانی 3 مرغ بیشتر از مزرعه‌ی قلیخانی دارد ولی یک سگ کم‌تر دارد. تعداد گوسفندهای مزرعه قلیخانی 2 برابر تعداد گوسفندهای مزرعه قدیانی است، ولی تعداد مرغ‌های آن با تعداد سگ‌های مزرعه قدیانی برابر است. در مزرعه قدیانی چند مرغ وجود دارد؟  

پاسخ

  

5

تعداد حیوانات مزرعه‌ی قدیانی را به صورت روبه رو نشان می‌دهیم:

به این ترتیب: تعداد حیوانات مزرعه‌ی قلیانی به صورت روبه رو خواهد بود:


برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:51
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 2 با 0:0:57
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 3 با 0:1:28
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:1:51
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه