سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 543


راهنما
دعوت دوستان

سوال 543 | ۳۱ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:1:8

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام گزینه زیر می باشد؟ 
 

پاسخ

  

-1برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:23
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:28
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 3 با 0:0:56
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:1:14
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 5 با 0:1:15
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16

ارسال دیدگاه