سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 544


راهنما
دعوت دوستان

سوال 544 | ۰۱ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


 در پرتاب هم زمان 3 سکه احتمال اینکه هر سه سکه رو بياید چقدر است؟
 

پاسخ

  

1/8

کل حالت های ممکن 8 حالت می باشد:  

حالت ممکن در یک حالت همه رو می شود. 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 2 با 0:0:22
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 3 با 0:0:27
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:50
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه