سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 541


راهنما
دعوت دوستان

سوال 541 | ۲۹ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و باشد، حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

ابتدا ضابطه تابع را می یابیم:

 
 
از طرفی طبق فرض می باشد، پس:

 
 
 
 
 
 
اکنون می توان نوشت:

 

برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 1 با 0:0:52
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه