سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 542


راهنما
دعوت دوستان

سوال 542 | ۳۰ تیر ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

48

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

1


 

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 1 با 0:0:42
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:50
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 3 با 0:0:51
5 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 4 با 0:0:52
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
صبا ثابت شرف  صبا ثابت شرف
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

من حسابان نخوندم😐 رشته من تجربی هست

تیم پشتیبانی پرگاس

سوالات ریاضی تجربی هم در شب های بعدی گذاشته میشه.

ارسال دیدگاه