سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 544


راهنما
دعوت دوستان

سوال 544 | ۰۱ مرداد ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای یک طرفه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار مقابل، نمودار تابع باشد، اختلاف حد چپ و راست تابع در کدام است؟

پاسخ

  

1

نکته: برای محاسبه، اگر باشد، حتماً باید مشخص کنیم که عدد، کدام یک از عددهای، یا دقیقاً است. سپس با استفاده از آن به ترتیب، یارا به دست آوریم.

 
 
 
 
 
 
 
بنابراین حد چپ و راست در یک واحد اختلاف دارند.

برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:40
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:48
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 4 با 0:0:50
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه