سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 548


راهنما
دعوت دوستان

سوال 548 | ۰۵ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


79 – هرگاه باشد، مقدار  برابر است با:
 

پاسخ

  

4


 

برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 2 با 0:0:51
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه