سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 551


راهنما
دعوت دوستان

سوال 551 | ۰۸ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,900 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


20 – از هر یک از 6 منطقه‌ی کشوری، 15 دانش‌آموز به یک ارودگاه فرهنگی دعوت شده‌اند. به چند طریق می‌توان 3 دانش‌آموز از بین آن‌ها که دو به دو غیر هم منطقه‌ای هستند انتخاب کرد؟
 

پاسخ

  

67500

ابتدا سه منطقه از 6 منطقه را انتخاب می‌کنیم، سپس از هر منطقه یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب می‌نماییم:


برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:44
10 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:45
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 4 با 0:0:45
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 5 با 0:0:47
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 7 با 0:0:49
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه