سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 96


راهنما
دعوت دوستان

سوال 96 | ۱۱ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد بی نهایت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

3/4

حد مورد نظر به صورت است. اگر صورت و مخرج کسر داده شده را در مزدوج صورت ضرب کنیم، به دست می آید

 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:16
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:30
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 3 با 0:0:38
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 4 با 0:0:39
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 5 با 0:0:42
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه