سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 97


راهنما
دعوت دوستان

سوال 97 | ۱۲ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، و مثبت و مجموعه جواب نامعادله ی برابر باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

13

بیایید از مجموعه جواب شروع کنیم. اگر مجموع جواب را روی محور مشخص کنیم:

می بینیم که مجموعه جواب شامل دو بازه هر کدام به طول است که فاصله ی نقاط متعلق به آن ها از نقطه ی عددی بین و است. اگر این خاصیت را به زبان ریاضی بنویسیم می شود، پس در نامعادله ی داریم و در نتیجه.

 

برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 1 با 0:0:35
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 2 با 0:0:36
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:37
5 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 4 با 0:0:44
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه