سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 552


راهنما
دعوت دوستان

سوال 552 | ۰۹ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:1:4

میانگین زمان پاسخ دهی


صفحه‌ی شطرنجی 3×3  زیر را به دو آیینه‌ی عمود بر هم می‌چسبانیم. چند خانه‌ی رنگی در آیینه‌ها خواهیم دید؟     

پاسخ

  

15

 همان گونه که در تصویر مشخص است، تصویر 3 برابر دیده می‌شود.       


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:20
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:22
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 3 با 0:0:51
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 4 با 0:2:1
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه