سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 553


راهنما
دعوت دوستان

سوال 553 | ۱۰ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار  منحنی به معادلۀ  بر نیمساز ناحیه اول مماس است؟
 

پاسخ

  

9


منحنی بر خط مماس است. پس ریشه‌های معادلۀ درجۀ دو  باید با هم برابر باشند، در نتیجه  باشد.

چون در نیمساز ناحیۀ اول بر هم مماس هستند باید مقدار x مثبت باشد.


پس  جواب است.

برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:47
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 3 با 0:0:49
6 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:52
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 6 با 0:0:55
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه