سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 554


راهنما
دعوت دوستان

سوال 554 | ۱۱ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,700 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ضابطۀ تابع   کدام است؟   (کتاب درسی)
                                                                                                  
 

پاسخ

  

8

a+b+c+d+e+f+g+h=1.5 + 6 + 0 + 2 + 2 - 3 + 1 - 2 =7.5
           
 

برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 2 با 0:0:47
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه