سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 555


راهنما
دعوت دوستان

سوال 555 | ۱۲ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,800 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  کدام است؟
 

پاسخ

  

12

 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
56 بار نفر اول
165 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:43
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:49
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 4 با 0:0:56
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه