سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 557


راهنما
دعوت دوستان

سوال 557 | ۱۴ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,550 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در تابع با ضابطۀ  کدام است؟
 

پاسخ

  

0


 

برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه