سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 558


راهنما
دعوت دوستان

سوال 558 | ۱۵ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  آنگاه  چقدر است؟   
 

پاسخ

  

3

از اتحاد  استفاده می‌کنیم:


با فرض  داریم:

 

برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 1 با 0:0:44
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 2 با 0:0:53
3 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه