سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 559


راهنما
دعوت دوستان

سوال 559 | ۱۶ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی مجموع سه جمله‌ی متوالی 19 و حاصل ضرب آن‌ها 216 می‌باشد. تفاضل کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین این سه عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

5

اگر سه جمله‌ی متوالی را A، B و C بنامیم داریم:

پس اختلاف بیشترین و کمترین  است.

برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 1 با 0:0:44
2 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 5 با 0:0:52
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 6 با 0:0:55
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 7 با 0:0:55
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه