سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 564


راهنما
دعوت دوستان

سوال 564 | ۲۱ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 5 کارمند زن و4 کارمند مرد می‌خواهیم یک کمیته‌ی 3 نفره تشکیل دهیم. به چند طریق می‌توان این کار را از انجام داد به طوری که جنسیت مهم نباشد؟
 
 

پاسخ

  

84

چون جنسیت مهم نیست، کافی است از بین 9 نفر، 3 نفر را (بدون مهم بودن ترتیب) انتخاب کنیم:
                                                                                 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:31
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 3 با 0:0:42
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 4 با 0:0:43
8 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:43
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه