سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 572


راهنما
دعوت دوستان

سوال 572 | ۲۹ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


خلاصه شده‌ی عبارت  کدام است؟ 

پاسخ

  

0

توان‌های کسری را به شکل رادیکال می‌نویسیم و مخرج کسر اول را گویا می‌کنیم: 

برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:48
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:58
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه