سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 573


راهنما
دعوت دوستان

سوال 573 | ۳۰ مرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

8

اعداد را به صورت اعداد توان‌دار با پایه‌های یکسان می‌نویسیم، و حتمن یادتان هست که توان منفی برابر معکوس عدد با توان مثبت است:
                                                          

 

برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 1 با 0:0:46
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 2 با 0:0:49
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 3 با 0:0:51
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 4 با 0:0:51
4 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 5 با 0:0:54
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:25
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه