سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 101


راهنما
دعوت دوستان

سوال 101 | ۱۶ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشند،  چند زیرمجموعه دارد؟
 

پاسخ

  

8برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:34
9 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 2 با 0:0:40
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:43
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:46
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 5 با 0:0:46
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 6 با 0:0:48
5 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر 7 با 0:0:57
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه