سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 101 | ۱۶ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشند،  چند زیرمجموعه دارد؟
 

پاسخ

  

8برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر اول (با 0:0:34)
7 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر دوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر سوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر پنجم (با 0:0:46)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه