سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 576


راهنما
دعوت دوستان

سوال 576 | ۰۲ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

2

همه‌ی عامل را می‌بریم زیر یک رادیکال با فرجه‌ی 6 :آیا می‌توانید راه دیگری برای حل این سؤال پیشنهاد کنید؟

برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه