سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 577


راهنما
دعوت دوستان

سوال 577 | ۰۳ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  برابر کدام است؟ 
 

پاسخ

  

1

صورت و مخرج کسر اول را در عبارت چاق مخرج ضرب می‌کنیم تا گویا شود:


برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:44
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 3 با 0:0:48
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:1:59
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه