سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 578


راهنما
دعوت دوستان

سوال 578 | ۰۴ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

2

مخرج کسر اول را گویا و عبارت را ساده می‌کنیم:


 

برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 1 با 0:0:42
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:46
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 4 با 0:0:49
1 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 5 با 0:0:52
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 7 با 0:0:53
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه