سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 579


راهنما
دعوت دوستان

سوال 579 | ۰۵ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

6

حاصل ضرب  را ساده و مخرج کسر  را گویا و  را ساده می‌کنیم: 

برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 1 با 0:0:42
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 2 با 0:0:43
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 3 با 0:0:45
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 4 با 0:0:46
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 6 با 0:0:51
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 7 با 0:0:52
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه