سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 580


راهنما
دعوت دوستان

سوال 580 | ۰۶ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی جمله‌ی چهارم 8 برابر جمله‌ی اول است. اگر جمله‌ی ششم 24 باشد، مقدار اولین جمله‌ی بیشتر از 10 کدام است.
 

پاسخ

  

12

جمله‌ی چهارم 8 برابر جمله‌ی اول است، پس:                                                        
جمله‌ی ششم 24 است پس:                                             
پس جمله‌ی عمومی  است و داریم:


 

برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 2 با 0:0:44
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 4 با 0:0:50
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:53
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه