سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 578


راهنما
دعوت دوستان

سوال 578 | ۰۴ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حقوق احمد آقا هر سال  برابر می شود و قیمت هر سکه ی طلا هر سال  برابر قیمت سال قبلش می شود. اگر امسال احمد آقا با همه ی حقوقش بتواند 54 سکه ی طلا بخرد، چهار سال بعد با همه ی حقوقش حداکثر چند سکه ی طلا می تواند بخرد؟ 
 

پاسخ

  

170

حقوق احمد آقا هر سال  برابر می شود و سکه  برابر، پس:
                                                                                       
یعنی 170 سکه می تواند بخرد.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
53 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
49 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
6 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:22
9 بار نفر اول
103 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 5 با 0:0:29
9 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 6 با 0:0:31
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:28
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 7 با 0:0:39
3 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:48
6 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه