سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 103


راهنما
دعوت دوستان

سوال 103 | ۱۸ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار n در عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

2

روش اول:  را می توان به شکل  نوشت لذا داریم:

 
روش دوم:  اعداد گزینه ها را به جای ها قرار می دهیم تا دو طرف معادله، با هم مساوی شوند مثلاً 1 نادرست است چون با فرض  خواهیم داشت:
 
ولی اگر  را در معادله قرار دهیم خواهیم داشت:
 

برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 1 با 0:0:12
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 2 با 0:0:15
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:18
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 4 با 0:0:24
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهدی رباط سرپوشی

مهدی رباط سرپوشی

نفر 5 با 0:0:56
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه