سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 104


راهنما
دعوت دوستان

سوال 104 | ۱۹ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد صحیح در نامعادله ی صدق می کند؟
 

پاسخ

  

13

نامعادله ی  را با روش تعیین علامت حل می کنیم. برای این کار ابتدا تمام عوامل را می آوریم یک طرف:

 
 
 
پس مجموعه جواب نامعادله بازه ی  است که شامل  عدد صحیح است.

برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:45
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 4 با 0:0:50
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 5 با 0:0:51
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 6 با 0:0:55
9 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه