سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 104 | ۱۹ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد صحیح در نامعادله ی صدق می کند؟
 

پاسخ

  

13

نامعادله ی  را با روش تعیین علامت حل می کنیم. برای این کار ابتدا تمام عوامل را می آوریم یک طرف:

 
 
 
پس مجموعه جواب نامعادله بازه ی  است که شامل  عدد صحیح است.

برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر دوم (با 0:0:44)
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر سوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر چهارم (با 0:0:50)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر پنجم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه