سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 582


راهنما
دعوت دوستان

سوال 582 | ۰۸ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


بین دو عدد 324 و 4 ، سه عدد چنان درج شده است که پنج عدد حاصل تشکیل یک دنباله ی هندسی می دهند، مجموع این 5 عدد مثبت کدام است؟
 

پاسخ

  

484

جمله ی اول را  و در نتیجه جمله ی پنجم را برابر  در نظر می گیریم. با توجه به صورت سؤال، این پنج جمله، مثبت هستند، یعنی  و داریم:
  
 
 
 

برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:51
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:52
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:57
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه