سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 583


راهنما
دعوت دوستان

سوال 583 | ۰۹ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


دنباله ی هندسی دارای جملات مثبت و منفی است. کمترین عدد بین شش جمله ی اول آن کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

در این دنباله و، پس داریم:

 
 
حالا شش جمله ی اول را ببینید:

 
کمترین عدد

برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 1 با 0:0:47
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:47
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 6 با 0:0:55
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 7 با 0:1:4
110 بار نفر اول
252 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه