سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 587


راهنما
دعوت دوستان

سوال 587 | ۱۳ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک تصاعد هندسی با قدر نسبت 2 حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

16

 
                                                                                  

برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 1 با 0:0:48
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 2 با 0:0:49
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه