سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 590


راهنما
دعوت دوستان

سوال 590 | ۱۶ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
1,900 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


ورودی پارک آبی ده هزار تومان بوده و هزینه استفاده از امکانات آن با توجه به میزان ساعت حضور مطابق جدول زیر است. حال اگر دانش آموزان یک کلاس 25 نفره را به این پارک ببریم و همه آن ها 5 ساعت از امکانات پارک آبی استفاده کنند، چندتا هزار تومانی باید هزینه پرداخت کنیم؟

 

پاسخ

  

500

هر نفر ۵ ساعت از امکانات پارک استفاده کرده، پس به ازای هر کدام باید ده هزار تومان پرداخت شود. با توجه به تعداد ۲۵ نفره بودن آنها، کل هزینه پرداختی بابت استفاده از امکانات پارک آبی برابر است با:
 
از طرف دیگر هزینه ورودی هر نفر ده هزار تومان است:
 هزینه استفاده از امکانات + هزینه ورودی = کل هزینه پرداختی

برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 2 با 0:0:45
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 4 با 0:0:52
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:52
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:13
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه